MOBILISOIVA HIERONTA

Olen erikoistunut mobilisoivaan hierontaan, katsoen kehoa kokonaisuutena. En hoida vain yksittäistä niveltä, vaan huomioin aina koko kehon tasapainotilan. Erikoisosaamistani on lantiokorin tasapainoittaminen mobilisaation avulla.

Mobilisoivassa hieronnassa lisätään hoidettavan nivelen liikelaajuutta ja helpotetaan kipua. Mobilisoivaa hierontaa voidaan käyttää sekä raajanivelissä että selkärangan nivelissä.

Mobilisoivassa hieronnassa hoito kohdistuu lihaskudoksen lisäksi myös itse niveleen, sekä niveltä ympäröiviin pehmytkudoksiin. Näin pyritään saavuttamaan raaja- ja selkärangan nivelten normaali liikelaajuus. Mobilisointi lisää nivelen liikkuvuutta sekä parantaa nivelruston aineenvaihduntaa.

Nivelmobilisaatio suoritetaan aina nivelen fysiologisella liikeradalla.

USA:N UUDET HOITOSUOSITUKSET

Uusissa hoitosuosituksissa alaselkäkipuihin niin akuutissa kuin kroonisessa alaselkäkivuissa suositellaan nimenomaan ensimmäiseksi hoitovaihtoehdoksi mobilisaatio terapiaa. Sama tietysti pätee muihinkin niveliin, tutkimus vain on tehty alaselkäkivuista.

TIIVESTELMÄ TUTKIMUKSESTA

VK kustannuksen uudessa blogissa Hannu Luomajoki, joka on fysioterapian professori, filosofian tohtori ja Jyväskylän yliopiston dosentti sekä johtaa Zürichin ammattikorkeakoulussa tuki- ja liikuntaelimistiöä koskevaa fysioterapian maisterin ohjelmaa avaa uutta tutkimusta selkäkipujen hoidosta USA.ssa sekä uusia hoitosuosituksia.

Hannu Luomajoki toteaa, että tämän tutkimuksen tekemiseen on nähty paljon vaivaa tarkistuksen suhteen ja ainoastaan erittäin kokeneet alan asiantuntijat saivat osallistua uusien ohjeiden laatimiseen.

Selkäkipujen hoitoon on nyt neljä suositustasoa.
  • Suositustaso A. Suositus on vahva, eli terapeuttien pitäisi noudattaa tätä.
  • Suositustaso B. Terapauttien kannattaa seurata tätä.
  • Suositustaso C. Terapeutit voivat käyttää tätä.
  • Suositustaso D. Terapeuttien ei kannata käyttää näitä

Selkäkivut ovat jaettu kahteen alaryhmään. Akuuttiin alaselkäkipuun sekä kroonisiin alaselkäkipuihin.

AKUUTISSA ALASELKÄKIVUSSA

  • Suositustaso A hoito on mobilisaatio eli sitä olisi tehtävä.
  • Suositustaso B. Voima- ja kestävyys harjoitteet sekä erityisiä harjoituksia joilla aktivoidaan vartalon lihaksia, joissa esiintyy ylimääräistä säteilevää kipua. Muussa tapauksessa voidaan käyttää pehmytkudostekniikoita, hierontaa, koulutus-ja itsehallintastrategioiden opettamista.
  • Suositustaso C. Yleinen toiminta sekä mekaaninen diagnoosi.

Ei suositella kestävyysharjoittelua, multimodaalisia harjoituksia, hermomobilisisaatiota, kuivaneulontaa, traktiohoitoa ja Pain Neuroscience Education -opetusta.

KROONISESSA ALASELKÄKIVUSSA

  • Suositustaso A. Mobilisaatio hoito, monet eri liikuntamuodot ja lääkinnällinen harjoittelu. Kipu- neurotieteellinen koulutus kuuluu myös tähän ryhmään, tätä ei kuitenkaan pidä käyttää ainoana toimenpiteenä kirjoittajat korostavat tätä.
  • Suositustaso B. Harjoituksia joilla parannetaan liikkeiden hallintaa ja vartalon liikkuvuutta. Jos kipu säteilee, keskivartalon erityinen aktivointi sekä mobilisaatio ja neuraaliset tekniikat ovat myös hyödyllisiä vaihtoehtoja. Jos alaraajoissa ei ole kipua, myös pehmytkudostekniikat ja hieronta ovat suositusten listalla. Myös yleinen aktiivinen koulutus kuuluu listalle.
  • Suositustaso C. Yleistä liikuntaa. Kuivaneulaus myös kuuluu tähän ryhmään.

Se mikä tässä tutkimuksessa on nyt uutta, on MOBILISAATION VAHVA SUOSITUS akuuttiin sekä krooniseen alaselkäkivun hoitoon.

Olen 13 vuottaa tehnyt mobilisaatiotekniikalla hoitoja ja nähnyt kuinka tehokasta mobilisaatio on. Mobilisaatio on vaativa hoitomuoto, siinä on anatomian tuntemus ensiarvoisen tärkeää, mutta yhtä tärkeään osaan tulee hoitajan käsien tuntemus sekä näköhavainnot. Tämä on tekniikka, jossa täytyy olla paljon kokemusta, jotta saadaan hyviä hoitotuloksia.

Kuten monet asiakkaani tietävät, suosittelen myös aina jotakin harjoitteita hoidon lisäksi. Kaikissa selkäkivuissa tarvitaan myös asiakkaan omaa aktiivisuutta hyvään lopputulokseen.