Kalevalaisen jäsenkorjaajan eettiset ohjeet

I

Jäsenkorjaaja kunnioittaa suomalaisen kansanparannuksen perintöä, oppi-isiä ja -äitejä ja vie tietoa kansanparannuksesta eteenpäin mahdollisimman puhtaana muista vaikutteista.

II

Jäsenkorjaaja toimii yhteistyössä Kansanlääkintäseuran kanssa seuran periaatteita noudattaen.

III

Jäsenkorjaaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden hoitomuotojen kanssa. Hän arvostaa muiden hoitoalan ammattilaisten ammattitaitoa, eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitokäytännöistä.

IV

Jäsenkorjaaja kunnioittaa asiakastaan yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisena muiden kanssa.

V

Jäsenkorjaaja hoitaa jokaista asiakastaan parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Asiakkaan hoitoon pääsyyn ei vaikuta rotu, varallisuus, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai mikään muu vastaava tekijä.

VI

Jäsenkorjaajan ja asiakkaan suhde on aina luottamuksellinen. Jäsenkorjaaja ei saa käyttää hyväkseen asiakastaan taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muilla tavoin.

VII

Jäsenkorjaajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Hän ei missään tilanteessa kerro, nimeä mainiten, hoidossa olleen henkilön tilasta tai sairaudesta muille, ellei asianomainen kirjallisesti ole antanut siihen suostumustaan.

VIII

Jäsenkorjaaja hoitaa asiakastaan lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä hänen hoitotyössään ovat ajan ja tilan antaminen asiakkaalle sekä kyky kuunnella häntä.

IX

Jäsenkorjaaja tukee asiakkaan omia pyrkimyksiä terveydentilansa parantamiseen. Ohjaaminen terveisiin elämäntapoihin on keskeinen osa hoitotyötä.

X

Jäsenkorjaaja hoitaa asiakastaan aina kokonaisvaltaisesti etsimällä ongelman syytä, eli alkulähdettä, eikä hoida pelkästään oiretta. Hänen tulee tunnistaa oma ammatillinen pätevyytensä ja sen rajoitukset ja ohjata tarvittaessa avuntarvitsijan muiden ammattilaisten hoitoon.

XI

Jäsenkorjaaja ei koskaan ole täysin oppinut ja valmis. Vaikka hän on alansa ammattilainen, on hän nöyrä ja jatkuvan oppimisen tiellä kulkija ja itsensä kehittäjä. Hän osallistuu säännöllisesti ammattitaitoansa kehittävään koulutukseen.

XII

Jäsenkorjaaja käyttäytyy vastuullisesti ja esimerkillisesti sekä hoitotyössä että julkisuudessa.